Föräldrakooperativet Ensjögläntan

Föräldrakooperativet I Ur och Skur Ensjögläntan är en förskola i Ensjöns villaområde i Norrköping. Verksamheten för barn mellan ett och fem år, drivs som en ekonomisk förening och har Friluftsfrämjandets barnverksamhet ”I Ur och Skur” som grund.

Ensjögläntan 110508 03Ensjögläntans läge med Vrinneviskogen inpå knuten och Ensjön i närheten, ger stora möjligheter till friluftsliv för våra barn. Idén med I Ur och Skur-pedagogiken är att barns behov av lek, kunskap, rörelse och gemenskap till stor del tillfredsställs genom vistelse i naturen.


streetview