Personal

Processed with VSCOcam with hb1 presetNär du kommer till Ensjögläntan möts du av engagerade och kunniga pedagoger som verkligen månar om och ser ditt barn, samt på ett inspirerande sätt kan beskriva hur dagen varit.

Våra pedagoger som arbetar på förskolan heter Johanna, Jessica och Gabriel.

Vår kokerska heter Maria.

Vår pedagog Kristin är förskolelärare och förskolechef.