Personal

Processed with VSCOcam with hb1 presetNär du kommer till Ensjögläntan möts du av engagerade och kunniga pedagoger som verkligen månar om och ser ditt barn, samt på ett inspirerande sätt kan beskriva hur dagen varit.

Våra pedagoger som arbetar på förskolan heter Johanna, Jessica, Lisa, Kristin, Mar-Lee och Carola.

Vår kokerska heter Maria.

Tillförordnad chef är Angeliqa Jonsson.