Bli en av oss!

Vill du bli en av oss?

Här på Ensjögläntan får du som förälder vara delaktig i ditt barns förskola, där vi lär känna varandra och skapar en personlig och trivsam verksamhet. Tillsammans får vi möjlighet att påverka hur verksamheten ska se ut, där engagerade pedagoger skapar meningsfulla aktiviteter inom temat Ur & Skur.

Körutiner: Vi tillsätter platser utifrån när köanmälan kom in och med hänsyn till önskemål om startdatum samt lämplighet efter intervju med köansvarig.
Syskon har förtur beroende på önskat startdatum och i mån av plats.

Intresseanmälan

Syskonanmälan

Processed with VSCOcam with f2 preset

Annons