I Ur och Skur

På Ensjögläntan får ditt barn ingå i en lagom stor grupp, i en stimulerande miljö, där lek och kreativa aktiviteter utvecklar ditt barn för att vara så förberedd det bara går inför kommande skolår.

Trygghet, självständighet, ansvar och respekt är våra ledord som genomsyrar hela vår
verksamhet.Standard RGB

I Ur och Skurs mål är att med läroplanen som grund

● ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
● ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
● ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
● ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
● ge barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
● ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Ledarna på I Ur och Skur är medagerande, medupplevande, medundersökande och
medupptäckande. Vår pedagogik är unik och bidrar till barnens utveckling på alla plan.

tvartom-under-dagen-hann-manFOTO: NT

 

Annons